Altanova Group

  • Pirmaujanti įmonė pažangių būklės vertinimo technologijų srityje, orientuota į dalinio išlydžio (PD) matavimą ir analizę bei elektros aparatų bandymo prietaisus. „ALTANOVA Group“ šaknys yra trijose stipriose, seniai patyrusiose įmonėse: ISA, TECHIMP ir IntelliSAW. Trijų bendrovių susijungimas užtikriną mūsų klientams lengvą prieigą prie naujų sprendimų ir technologijų.
  • ALTANOVA grupė aptarnauja klientus daugiau nei 100 šalių ir dirba su vietiniais padaliniais Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Indijoje, Singapūre, Panamoje, Brazilijoje, JAE ir Kinijoje. Tarptautinis tinklas apmokytų ir specializuotų partnerių, agentų ir platintojų padeda pritaikyti sprendimus klientams, kurie ateina iš perdavimo ir skirstymo tinklų, naftos ir dujų, procesų pramonės, elektros energijos gamybos, atsinaujinančių energijos šaltinių, jūrų, transporto bei gamintojų.
Scroll to top